IKA-133 LABAS

IKA-133 LABAS

May be an image of text

” SO, napakarami pala talagang iba’t ibang dahilan. At dahil sinasabi mo na hindi pangkaraniwan ang pagkatao ng inyong pamilya dahil sa organisasyon na ‘yan…wala na kayong pakialam sa damdamin ng iba? Sa buhay ng iba? Sa tulad ko na bigla n’yo na lang ipinadukot at dinala dito sa Shanghai…nasira ang buhay at pangarap dito dahil sa kawalanghiyaan at katangahan ng mga tauhan n’yo! Mailigtas lang ninyo ang inyong ama ay kaya ninyong magpadukot at magdamay ng mga inosenteng tao na wala namang pakialam sa problema ng inyong pamilya? ” panunumbat ng dalaga habang hindi kumukurap ang ma mata sa pagkakatitig sa binata.

” Okay…okay tapusin na natin ang usapang ito…so ano pala ang gusto mong mangyari ngayon? Nagbalik ka rito para usigin kami at para makaganti ka ganoon ba? Alam mo ba’ng kaya kitang patayin dito sa loob ng bahay namin na walang nakakaalam na kahit na sino? Wala akong pakialam kung may iba ka pang mga kasama sa pagbalik mo rito…ang ibig kong ipaalam sa iyo…wala kang mapapala sa plano mo laban sa amin dahil kaya ka naming tunawin nang buhay dito! “

” Hmmmnn…sagad pala talaga ang kawalanghiyaan mo, Patrick! Kaya pala kahit ang totoo ay hindi naman kita kilala hanggang ngayon kahit pa matagal kitang nakasama noon dahil wala nga ako sa aking sarili habang narito ako sa Shanghai nang ipinadukot nyo ako…wala akong maramdaman na kahit ano’ng positibo para sa iyo. Gusto ko lang linawin sa iyo na narito ako para pagbayarin kayo! At huwag mo akong pinagtatakot dahil matagal na akong namatay…mula pa noong magkamali kayo ng pagpapadukot sa akin. Maraming nakakaalam na dito ako papunta ngayon…kahit ang kapatid mong si Adrian ay alam niyang makikipagtuos ako sa iyo ngayon. May mga kasama rin akong pulis mula sa Pilipinas at may kontak na rin kaming police officer dito sa Shanghai na alam nang lahat ang nanyari sa akin…so ngayon, alam mo na siguro na hindi lang isyu ng puso ang dahilan ng aking pagbabalik…kaya wala rin akong pakialam sa kahit na anong pinakamabigat mong dahilan para hindi mo ako mapakasalan dahil ang totoo ay wala naman akong plano na gawin ‘yun. “

” Tama ka, Chona…dahil hindi rin ako naniniwala na gusto mo siya at pakakasalan ka niya. parehong hindi totoo yun dahil ako ang tunay mong mahal at hindi siya at lalong hindi hindi ka niya maaring pakasalan dahil isa siyang…GAY! “

” HUH!? ADRIAN?!!! ” gulat na bulalas ni Chona sabay lingon sa kinatatayuan ni Adrian sa gilid ng pintuan ng salas ng mansyon.

” Iyon ang totoo! Hindi ba, Patrick? Siguro ngayon ay alam mo nang pinagtatakpan ko lang lahat sa ating ama, kay Peter Liao ang lahat ng mga ginagawa mong katarantaduhan? Dahil dugo kita at hindi kita kayang itakwil kahit gaano ka kasama ay nagpapaubaya lang ako at nagpaparaya sa iyo maging tungkol sa pamamahala sa ating organisasyon. Pero sa isang bagay lang kita hindi napagbigyan…ang tungkol kay Chona Yu. At kung nagawa kong ipaglaban siya noon nang patayan labansa iyo at sa iyong mga tauhan ay gagawin ko ulit iyon ngayon kung may plano kang pigilan kami na makalabas sa bahay na ito, ” matalim ang titig ni Adrian kay Patrick habang nagsasalita.

At bago pa nakapagsalita si Patrick ay nahawakan na ni Adrian ang kamay ni Chona at sabay hila rito patungo sa may pintuan ng mansyon.

” ZHAAAAAANNNGGGG! ” malakas na sigaw ni Patrick sabay bunot ng kanyang baril.

Galit na sinundan nito ang papalabas na magkasintahan.

Nagulat siya nang makarating siya sa may bungad ng pintuan at habang papalayo sina Adrian at Chona ay nakapaligid ang mga tauhan ni Adrian sa mga tauhan ni Patrick habang nakatutok ang baril ng mga ito.

Namula ang mukha ni Patrick nang makita niyang pati na ang kanang kamay niya na si Zhang ay parang inutil na rin na hindi makagalaw dahil dalawang mahaba ang nakatutok sa ulo at dibdib nito.

Napatungo na lamang si Patrick at galit na naglakad pabalik sa loob ng mansyon.

Sina Adrian at Chona naman ay mabilis na sumakay sa kotse na nakaparada sa labas ng gate ng mansyon at agad na pinasibad iyon.

Malayo na ng sasakyan ng dalawa nang bitawan ng mga tauhan ni Adrian ang mga dinisarmahan na tauhan ni Patrick.

Tangay nila ang armas ng mga tao ni Patrick nang lisanin ng pangkat nina Adrian ang malaking mansyon. ITUTULOY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *