IDENTICAL TWINS NA NAGKAHIWALAY MATAPOS IPANGANAK PINAGTAGPO NG YOUTUBE AT FACEBOOK

IDENTICAL TWINS NA NAGKAHIWALAY MATAPOS IPANGANAK PINAGTAGPO NG YOUTUBE AT FACEBOOK

NOONG makita ni Anais Bordier ang YOUTUBE video ni Samantha Futerman na kamukhang-kamukha niya ay agad niya itong pinadalhan ng message sa Facebook at noon niya natuklasan silang dalawa ay parehong ampon at ipinanganak sa iisang petsa.

Nang sila ay magkita ay doon nila nadiskubre na sila ay identical twins na nagkahiwalay noong sila ay ipinanganak at nagkakilala ng di sinasadya dahil sa social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *